Eftersom inte alla kunder har uppgraderat till SharePoint 2013 så vill man naturligtvis köra SharePoint 2010 på sin Surface Pro 3 med Windows 10. Installationsinstruktionen är ganska lik om du prövat att göra det på Windows 8 eller Windows 8.1 tidigare.

Ladda ner och kopiera SharePoint installationsfilen till en mapp (t.ex. c:\SP2010) på den dator där du vill installera SharePoint. Om ditt installationsmedia bara är en exe-fil kan du packa upp den från en kommandprompt med tillägget /extract. Då bör det se ut som bilden nedan.

image

Öppna därefter config.xml filen som nu bör ligga i (c:\SP2010\files\Setup\config.xml) med en textredigerare, som Anteckningar. Lägg till följande rad <Setting Id=”AllowWindowsClientInstall” Value=”True”/>. Det bör då set ut som bilden nedan.

image

Installera sedan nedan i godtycklig ordning:

Microsoft Sync Framework

Chart Controls

Filter Pack – finns i c:\ SP2010 \PrerequisiteInstallerFiles\FilterPack mappen

SQL Server Analysis Services ADOMD.NET

 

Kör sedan nedan kommando i en kommandprompt utan radbrytningar. Du måste alltså klippa ut texten, klistra in i Anteckningar och sedan manuellt ta bort alla radbrytningar.

start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;
IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;
IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;
IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-HealthAndDiagnostics;
IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ManagementScriptingTools;
IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;
IIS-RequestFiltering;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;
IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-IIS6ManagementCompatibility;
IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;
WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;WCF-HTTP-Activation;
WCF-NonHTTP-Activation

Det bör se ut som nedan när du kör:

image

Aktivera Windows Identity Foundation-funktionen manuellt via startmenyn/startskärmen:

Skriv: “Windows funktioner” och välj Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner

Kryssa i Windows Identity Foundation 3.5-alternativet.

Kryssa i ASP.NET 3.5 rutan under Information Information Services\World Wide Web Services\Application Development Features.

Klicka OK

Vänta tills funktionen aktiveras.

image

Öppna Internet Information Services Manager under Administrationsvertyg. Expandera servernoden i vänstermenyn för att visa listan Application Pools (1). Klicka på Set Application Pool Defaults i högermenyn (2) Ändra värdet för .NET CLR versionen till v2.0 (3).

image

Välj DefaultAppPool från listan över programpooler och klicka på Grundinställningar i högermenyn. Se till att .NET CLR versionen är v2.0.50727. Klicka sedan OK.

image

Kör installationsprogrammet SharePoint 2010 genom att skriva följande i kommandotolken: c:\SP2010\Setup.exe. Acceptera Microsofts Software License Terms.

På Välj installationen du vill ha-sidan, klicka på Server Farm för att installera allt på din arbetsstation. Klicka i Complete i dialogrutan som följer.

image

image

När SharePoint-filerna är installerade tillfrågas du om att köra SharePoint Products and Technologies Configuration Wizarden. Gör det för att installera klart SharePoint-servern.

image

Wizarden behöver uppgifter som databasnamn och rätt AD-konto för att fortsätta med installationen av SharePoint-servern. Välj en passande port åt Central Administration-sidan.

image

image

När detta är klart ska du kunna se din nya SharePoint 2010-site!

image

Allt ovan sammanställt och kört av Allan Persson