Den 8-9 oktober 2015 är det dags för FormPipes årliga kundträff. Dunite deltar med två punkter i programmet. På torsdagen presenterar vi den lösning vi tagit fram tillsammans med och åt Skolinspektionen; ”W3D3 i tätt samarbete med SharePoint. Fyra processer med olika behov.” På fredag eftermiddag håller vi en workshop med fokus på integration mellan W3D3 och SharePoint.

För mer information om integrationen mellan W3D3 och SharePoint, se här

För mer information om FormPipes kunddagar och det övriga programmet, se här