Efter diverse uppgradering så uppstod problem med åtkomsten till TeamFoundationServer. Det gick inte längre att hämta senaste versionen av mitt SharePoint-projekt och TFS ville att jag skulle mappa mitt projekt vilket jag var säker på redan var gjort. Då öppnade jag dialogrutan för att konfigurera åtkomst till TFS enligt nedan.

Det visade sig att mitt konto var helt plötsligt ”Administrator” istället för domain\accountName, vilket gjorde att jag åtkomsten till TFS blev helt fel.

För att åtgärda detta så går du till [Control panel > User Accounts > Manage Your Network Passwords]. Leta reda på raden för Team foundation Server och välj ta bort.

Stäng sedan alla Visual Studio du har startat och försök en gång till så kommer du kunna logga på alternativt loggas på automatiskt.