SharePoint 2010 öppnar filer i Read-Only läge

Ett helt vanligt dokumentbibliotek i SharePoint 2010, ett synnerligen ovanligt problem. Ibland beter sig SharePoint oerhört märkligt, vilket hände oss nyligen när vi skulle testa versionshantering på ett fullständigt normalt dokumentbibliotek: Alla filer öppnades i skrivskyddat läge, Read-Only, trots att de inte var det. Allt som beskrivs nedan hände i testmiljö, så ingen kom till […]

Diarieför där du är

Dualite integrerar ditt befintliga diariesystem från FormPipe med Office 365/SharePoint. Syftet är att förenkla rutinmässiga diarieföringsoperationer och att göra dem tillgängliga på webbplatserna där dokumenten redan skapas. Handläggaren kan fortsätta skapa dokument i sina vanliga bibliotek i SharePoint och sedan registrera dem i rätt ärende i diariet med en enkel knapptryckning. Dualite är en applikation […]