Dualite integrerar ditt befintliga diariesystem från FormPipe med Office 365/SharePoint. Syftet är att förenkla rutinmässiga diarieföringsoperationer och att göra dem tillgängliga på webbplatserna där dokumenten redan skapas. Handläggaren kan fortsätta skapa dokument i sina vanliga bibliotek i SharePoint och sedan registrera dem i rätt ärende i diariet med en enkel knapptryckning.

Dualite är en applikation som på ett sömlöst sätt knyter ihop diariesystemet och Microsoft SharePoint. Applikationen gör det möjligt för din organisation att dra nytta av styrkorna i båda produkterna och därmed maximera verksamhetsnyttan. Ett ärende i diariet motsvaras av en arbetsyta/webbplats i SharePoint. På så sätt hålls informationen inom ärendet samman och det arbete som utförs sker inom en definierad kontext.

– Presentation av ärendeinformation som ärendenummer, registreringsdatum, status och ärendemening.

– En lista över ärendets registrerade handlingar, med möjlighet att öppna handlingskortet i diariet direkt från arbetsytan.

– Möjlighet att registrera ett eller flera arbetsdokument skapade i SharePoint, som en handling i diariet.

– Möjlighet att uppdatera ärendeinformationen i diariet från arbetsytan i SharePoint.

– Funktionalitet för att lägga till och ta bort handläggare på ärendet.

– Möjlighet att skapa dokumentmallar som automatiskt populeras med ärendeinformation från diariet, då de skapas på arbetsytan i SharePoint.

För mer information kontakta: emma.gustafsson@dunite.se