Dualite är namnet på den produkt Dunite tagit fram för att göra diarieföring enklare när du använder SharePoint 2013/2016/Office365. Applikationen förenklar rutinmässiga diarieföringsoperationer genom att sömlöst integrera befintliga diariesystem från FormPipe med Microsoft SharePoint, utan att göra avkall på styrkorna i båda produkterna. Du maximerar verksamhetsnyttan tack vare en smidig integration av å ena sidan olika system, å andra sidan din information eftersom ett ärende i diariet motsvaras av en arbetsyta/webbplats i SharePoint. Som användare sker allt arbete inom en definierad kontext.

En kontext där du enkelt kan:

  • Ta del av ärendeinformation som ärendenummer, registreringsdatum, status och ärendemening.
  • Få en lista över ärendets registrerade handlingar, med möjlighet att öppna handlingskortet i diariet direkt från arbetsytan.
  • Registrera ett eller flera arbetsdokument skapade i SharePoint, som en handling i diariet.
  • Uppdatera ärendeinformationen i diariet från arbetsytan i SharePoint.
  • Lägga till/ta bort handläggare på ärendet.
  • Skapa dokumentmallar som automatiskt får ärendeinformation från diariet, då de skapas på arbetsytan i SharePoint.

Kontakta gärna emma.gustafsson@dunite.se för mer information.