Läkare utan gränser
Även i år skänker vi pengar till Läkare utan gränser.