Som bekant var 2016 ett mycket spännande år för SharePoint. I maj förra året kunde man äntligen installera SharePoint Server 2016 på riktigt, efter att produkten övergått från att vara preview till att bli allmänt tillgänglig. Och i oktober, i och med releasen av Windows Server 2016, blev det riktigt häftigt för oss som gillar att köra det allra senaste som Microsoft har att erbjuda. Här följer en kort och förhoppningsvis intressant guide för hur man enklast installerar en SharePoint Server 2016 testmiljö på Windows Server 2016, med hjälp av minsta antal konton.

Eftersom vårt fokus är SharePoint, hoppar vi över installationen av Windows Server 2016 och SQL-Server som är grundförutsättningar för SharePoint. Det kan dock nämnas att Windows Server 2016 rent utseendemässigt följer nya Windows 10-formspråket, som framgår av bilden nedan.

De konton som användes för installationen av SharePoint Server 2016 var: 1 SharePoint-Farmkonto, 2 konton för applikationspoolerna – ett för innehållspoolen, ett för MySite hosten, 1 generellt konto för tjänsterna och 2 mer specifika tjänstkonton – ett för sök och crawlen, och ett för User Profile tjänsten. Det vill säga 6 konton totalt. Farmkontot, som används för installationen, Central Administration osv, måste vara lokal administratör på servern och ha Security Admin- och DB-creator rättigheter på SQL-instansen. User Profile kontot måste ha Replicate Directory Changes-rättigheter för att göra sin uppgift.

Sedan är det bara att sätta igång. Öppna ISO-filen för SharePoint Server 2016 och kör Prerequisite-installern. Efter att den har gjort sitt så kan du påbörja själva set-up-delen och mata in licensnyckeln (Standard eller Enterprise). Därefter öppnar du Configuration-wizarden och klickar i rätt info i dialogrutorna. Du vill skapa en ny farm, ange rätt databasnamn och anger farmkontot som Database Access Account. I följande dialogrutor väljer du Single Server Farm, 5000 som port för Central Administration (praxis). Välj NTML för Security Settings. När detta är gjort är det bara att låta installationen gå sin gilla gång och vänta tills Central Administration kommer på plats.

Det är i Central Administration som vi sedan konfigurerar klart SharePoint. Nu kan vi skapa webbapplikationspooler för huvudinnehållet i SharePoint (portalen), MySite hosten och tjänsterna. Använd rätt konto för varje webbapplikation, de som nämndes i början av artikeln. När du har skapat en webbapplikation för huvudportalen, börja med att skapa en webbplatssamling i roten, dvs. utan ’/sites’ som managed path, innan du skapar en webbplatssamling som du vill jobba emot. Skapa även en webbplatssamling i roten på MySite-hosten, vars webbapplikation bör ha prefixen ’my’ i hostheadern (t.ex. mydev om den för huvudinnehållet heter dev). Gå sedan till inställningarna för MySite-webbapplikationen och lägg till ’personal’ som managed path och tillåt self creation. Välj personal som managed path samt att en ny MySite skapas under personal/[%userid%].

Låt oss sist sätta upp några SharePoint-tjänster, återigen bara ett fåtal för att komma igång med SharePoint. Använd tjänstkontot för App Management Service och Managed MetaData. Använd crawl-kontot för söktjänsten, lägg till några testfiler i din nya webbplatssamling och gör en full crawl. För att få in användare i SharePoint och ta del av de sociala funktionerna måste User Profile-synkroniseringstjänsten sättas upp och startas. Här är det värt att komma ihåg att kontot som används tillåts lokal inloggning (gå till lokal säkerhetsprincip för att verifiera detta) utöver Replicate Directory Changes-rättigheterna. När du väljer Url för användartjänsten är det såklart Mysite-urlen som ska användas. Se till att övriga inställningar, såsom användarna som ska importeras, är rätt innan du startar själva synkroniseringen.

Äntligen klara! Nu kan vi börja utveckla grym SharePoint-kod!