Vi har sedan länge kört vår WordPress-site i Azure och nu var den plötsligt nere. Ingen hos oss har gjort någon konfigurationsändring, så något måste hänt med webbapplikationen i Azure eller åtkomsten till databasen. En snabb kontroll visar att själva webbsiten fungerar som den ska men WordPress kan inte nå databasen. Ett svagt minne dyker upp att en MySQL databas sattes upp automatiskt åt oss och den hostas av en annan molnleverantör. För att återställa åtkomsten så gjorde vi följande:

  • Öppna wp-config.php från din webbsite på enklast möjliga sätt, jag använde Azure Explorer i VisualStudio
  • Notera DB_NAME, DB_USER och DB_PASSWORD
  • Logga in hos ClearDB för att möjliggöra uppgradering av databas https://www.cleardb.com/store/azure/upgrade
  • Skapa sedan ett konto, ni måste ange ett kreditkortsnummer och dom kommer att dra $1
  • Omedelbart efter detta så är vår webb uppe igen. Nu kan vi om vi behöver byta prenumerationsplan hos ClearDB för större lagring. Vi har också hämtat ner verktyg för att göra backup av databasen https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

     

    image