Ett av landets större bostadsbolag ville få hjälp att börja använda SharePoint-plattformen för samarbete. Bolaget hanterar väldigt stora volymer dokument och väldigt många dokument både i linjearbetet och i projektarbeten. För att förstå kundens behov genomfördes en workshop med representanter från verksamheten och IT. Vi diskuterade befintligt arbetssätt, utmaningar och önskemål. Vi följde dokumentet från mall till arkivet för att se hur arbetsprocessen kan understödjas av SharePoint.

I analysarbetet efter workshopen har vi identifierat

  • Tre större samarbetsområden och tagit fram förslag på en webbplatsmall för varje samarbetsområde. Webbplatsmallen kan sedan användas hur många gånger som helst beroende hur många projekt, avdelningar som initierar nya samarbeten.
  • Ett antal metadatabegrepp som knyts till dokumentmall eller webbplatsmall
  • Behörighetshantering
  • Självservice tjänster
  • Automatiska metadata på dokument
  • Utformning av sök för webbplatser och dokument

Bib_svB