I dagarna produktionsatte vi blanketter för extern webbansökan åt en av våra största kunder. Kunden, som är en stor myndighet, använder sig av mycket anpassade och komplexa e-blanketter både externt och internt för ta emot och sedan behandla alla ansökningar som kommer in. Eftersom regler och riktlinjer, men även själva blankettinnehållet ändras varje år, måste det årliga uppdateringsarbetet vara noggrant och väl testat innan de första ansökningarna kan skickas in.

E-blanketterna är gjorda med InfoPath, ett oerhört kraftfullt och mångsidigt verktyg som tillåter en att samla in information för att sedan använda den i SharePoint. Dunite har lång erfarenhet av just den här typen av integration, och har skapat otaliga formulär åt kunder genom åren. Tack vara InfoPath Forms Services, servertekniken som gör att vem som helst kan fylla i formulären i webbläsaren, kan kunden erbjuda ett smidigt och miljövänligt sätt ta emot ansökningar. När ansökningarna har skickats och väl kommit in så skapas ett ärende i FormPipe W3D3 och en arbetsyta skapas i SharePoint som används för att stödja handläggaren. Även här har vi varit med att skapa de SharePoint-applikationer som används för ärendehanteringen.

Inloggning och signering kan ske med BankID.

SkapaBlankett

Blanketten består av flera sidor som visas i en vänster meny och själva blankettinnehållet visas till höger enligt bilden nedan.

Blankett