Vi deltar även i år vid FormPipes kundträff, där vi håller i två programpunkter. Vi finns på plats båda dagarna, så kom gärna förbi och prata en stund! I år hålls eventet på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Läs mer om kundträffen här.

Torsdag 12:10-12:50

Uppsala Universitet effektiviserar och förenklar – med hjälp av FormPipe W3D3 och Microsoft SharePoint

Uppsala universitet arbetar med att förenkla och automatisera tre olika processer med hjälp av FormPipe W3D3 och Microsoft SharePoint. Ett arbetssätt för hanteringen av forskningsdata som också bygger på SharePoint har tagits fram för att förbättra och ersätta en nu driftsatt plattform för lagring i en gemensam datastruktur, med en tydlig integration mot diariet. Beslutsärenden har automatiserats så att handläggaren kan skapa, registrera och expediera beslutsdokument med en knapptryckning för flera olika administrativa beslut, t.ex. i studieadministrationen. Deltagande i beslutsmöten har förenklats för sällananvändare som har tillgång till mötesunderlag helt elektroniskt i ett gemensamt gränssnitt. Vi går igenom bakgrunden till varje process och hur slutliga lösningen blev tillsammans med projektledare från Uppsala Universitet.

Fredag 13:00-15:00

Workshop: Effektivisera din organisation med genom att knyta samman ert diariesystem och Office 365

Vi genomför en workshop där vi diskuterar möjligheterna att förenkla och effektivisera arbetet inom er organisation, genom att automatisera manuella arbetsmoment. Vi utgår från exempel och frågeställningar ni har och visar hur vi med Office 365 och ert diariesystem kan gå från ett komplext arbete till ett enklare arbete, kanske till och med helt automatiserat.

 

formpipe_eb