Visningsmallar i Office 365

Visningsmallar för sök i SharePoint Online är som bekant oerhört kraftfulla. Här följer en kort beskrivning av hur vi anpassade träfflistan för publicerade artiklar med en särskild innehållstyp åt en kund. Börja med att skapa en visningsmall genom att kopiera en befintlig sådan i SharePoint Designer. Öppna Sök-siten och navigera till Alla filer – _catalogs […]