Skapa ordning och reda bland dokument – workshop med bostadsbolag

Ett av landets större bostadsbolag ville få hjälp att börja använda SharePoint-plattformen för samarbete. Bolaget hanterar väldigt stora volymer dokument och väldigt många dokument både i linjearbetet och i projektarbeten. För att förstå kundens behov genomfördes en workshop med representanter från verksamheten och IT. Vi diskuterade befintligt arbetssätt, utmaningar och önskemål. Vi följde dokumentet från mall […]

Dualite integrerar med nya SharePoint och Office365

Dualite är namnet på den produkt Dunite tagit fram för att göra diarieföring enklare när du använder SharePoint 2013/2016/Office365. Applikationen förenklar rutinmässiga diarieföringsoperationer genom att sömlöst integrera befintliga diariesystem från FormPipe med Microsoft SharePoint, utan att göra avkall på styrkorna i båda produkterna. Du maximerar verksamhetsnyttan tack vare en smidig integration av å ena sidan […]

Diarieför där du är

Dualite integrerar ditt befintliga diariesystem från FormPipe med Office 365/SharePoint. Syftet är att förenkla rutinmässiga diarieföringsoperationer och att göra dem tillgängliga på webbplatserna där dokumenten redan skapas. Handläggaren kan fortsätta skapa dokument i sina vanliga bibliotek i SharePoint och sedan registrera dem i rätt ärende i diariet med en enkel knapptryckning. Dualite är en applikation […]