Updates regarding SPFx and Aurelia

SPFx and some npm packages has been updated so if you have used my previous post http://www.dunite.se/2017/12/25/aurelia-spfx/ on Auerlia-SPFx make sure you read this. It is important to verify your version of Node and NPM. These version dependencies are related to SPFx and not to Aurelia it-self. npm –v 5.6.0 node -v v8.11.3 When you […]

Using WebPartContext in Aurelia webpart

When using Aurelia in SPFx you can use the dependency injection feature to store the current WebPartContext. aurelia.container.registerInstance(”WebPartContext”, this.context); I my render method I store looks like below. Notice the line with registerInstance, it stores the WebPartContext with a name. public render(): void { this.domElement.innerHTML = ‘<div id=”${this.instanceId}” class=”${this.instanceId}” >Loading…</div>’; require([‘aurelia-bootstrapper’],(au) => { au.bootstrap((aurelia: Aurelia) […]

Visningsmallar i Office 365

Visningsmallar för sök i SharePoint Online är som bekant oerhört kraftfulla. Här följer en kort beskrivning av hur vi anpassade träfflistan för publicerade artiklar med en särskild innehållstyp åt en kund. Börja med att skapa en visningsmall genom att kopiera en befintlig sådan i SharePoint Designer. Öppna Sök-siten och navigera till Alla filer – _catalogs […]