Vad vi gör

I huvudsak så är vi konsulter specialiserade på dokument och ärendehanteringslösningar som byggs på SharePoint. Under alla år som vi ägnat oss åt detta så har vi tagit fram metoder, verktyg och produkter för att effektiviera oss sjäva i det arbetet.

Utvecklare tecknar  

Vi har färdiga metoder för att ta fram lösningar inom områdena sociala nätverk, dokument och ärendehanteringslösningar, långtidsarkiv, Office 365 migrering samt officiella dokument.

Vad är SharePoint?

SharePoint är Microsofts viktigaste plattform och produkt för att låta användare dela information. Över tiden har fler och fler funktioner lagts till vilket gör SharePoint till ett allt starkare samarbetsverktyg. Det blir ett naturligtval när en organisation vill kunna arbeta smartare och förbättra samarbetet.

Dela

Dela

Kommunicera med anställda i företaget. Använd SharePoint för att kommunicera med andra, utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt. Synkronisera dina dokument samt öppna och dela dem var du än befinner dig.

Ordna

Orda

Oavsett om du arbetar i grupp eller enskilt kan du samordna information, människor och projekt i SharePoint. Skapa en samlad plats där alla gruppmedlemmar kan organisera innehåll, utbyta idéer och hantera ett projekt.

Utforska

Helsingborg

Med SharePoint kan du lätt hitta svar på frågor, lära dig mer om olika ämnen och kontakta experter. Sökfunktionen i SharePoint fungerar ungefär som Bing och Google för all information i företaget.

Projekt vi har genomfört

Vi har hjälpt företag och organisationer att få en smidigare dokument- och processhanteirng med hjälp av Sharepoint så att de kan lägga mer tid på väsentligheter och mindre tid på administration.

Svensk Exportkredit

Svensk exportkredit

SEK's uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Dunite har byggt flera system som hjälper SEK att snabbt och enkelt hantera alla dessa dokument och affärer från att de skapas tills de ska arkiveras.

Skolinspektionen

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för landets skolor.

Dunite har byggt flera handläggningsstöd som gör att handläggarna på Skolinspektionen enkelt kan bereda och besluta i ärenden.

Applikationerna hanterar:

  • Externa tillståndsansökningar
  • Handläggning av tillstånd
  • Planering av tillsyn
  • Genomförande av tillsyn
  • Hantering av anmälningsärenden

Helsingborgs stad

Helsingborg

Helsingborgs stad arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina processer.

Dunite har byggt en applikation för att kunna hantera tio-tusentals digitala blanketter från hela organisationen i ett verktyg. Verksamheten utformar sina blanketter i ett Office-verktyg. Användarna kan sedan skapa sina blanketter och de hanteras i ett attestflöde för att förenkla hanteringen.

Riksåklagaren

Riksåklagare

Riksåklagaren är en samordnande myndighet för åklagarväsendet i Sverige.

Dunite har hjälpt Riksåklagaren att genomföra ett intranätprojekt på SharePoint 2013 samt byggt ett tidrapporteringsverktyg för alla åklagare.