Dualite förenklar för Blekinge Tekniska högskola

Blekinge Tekniska högskola handlägger och diarieför årligen flera hundra beslut. Med ett nytt system baserat på Dualite genereras beslutsdokumenten direkt från SharePoint i Office 365 där besluten verifieras, signeras digitalt och automatiskt diarieförs i Formpipe W3D3. Besluten blir tillgängliga för alla medarbetare via intranätet i Office 365 samt expedieras automatiskt till angivna intressenter. Blekinge Tekniska högskola har aktivt arbetat med kraven för systemet så att handläggare, beslutsfattare och registratorer får ett användarvänligt och effektivt arbetsverktyg.

Dunite deltar i Formpipes kundträff 2019

Den 3–4 oktober 2019 är det dags för Formpipes årliga kundträff i Stockholm. Vi kommer att delta och hålla i två presentationer.

På torsdagen berättar vi tillsammans med Vinnovas IT-chef om deras digitaliseringsarbete och införande av en integration mellan Microsoft Teams och Formpipe Platina.

På fredagen håller vi i en fördjupningsworkshop om möjligheterna att arbeta i Microsoft Teams eller Office 365 med stöd av Platina eller W3D3 för diarieföring och Azure för flexibla tjänster.

Utöver dessa presentationer finns vi på plats i utställningshallen båda dagarna.

Hoppas att vi ses där!

Uppsala universitet går vidare med Dualite

Under förra året genomförde vi en Proof-of-Concept av Dualite tillsammans med Uppsala universitet. Dualite är vår applikation som integrerar Microsoft SharePoint med FormPipes diariesystem W3D3. Vi är mycket glada över att universitetet nu har valt att gå vidare med implementationen av Dualite!

Uppsala universitet kommer att använda produkten för att effektivisera och rationalisera sina arbetsrutiner. Fokus ligger på tre centrala processer inom universitetet; lagring av forskningsdata, där centrala dokument enkelt ska kunna diarieföras, beredning inför beslutsmöten och effektiviserad hantering av administrativa beslut.

Vi ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete!