Sen 2008 har vi hjälpt kunder att bli mer effektiva och få en roligare arbetsdag. Vi är er rådgivare, projektledare, utvecklare, tekniker och support för ert Office 365/SharePoint-projekt. Vi har jobbat med stora myndigheter, banker, vårdbolag och konsultbolag.

 

Vårt Uppdrag

Vi ska se till att alla våra kunder för ut mesta möjliga nytta ur Office 365/SharePoint. Alla kunder kommer till oss med olika förutsättningar. Några är helt nya för de möjligheter som finns, andra har förfinat sina behov under många år. Oavsett vilken nivå kunden har så ska vi lotsa fram er till den bästa möjliga lösningen. Ibland kräver det många små projekt som genomförs under lång tid och ibland kan allt genomföras på en gång.


Dunite har skapat en lösning för våra handläggare och våra huvudprocesser så att arbetet har blivit enklare, roligare och mycket mera effektivt.
— Arletta Plunket, Skolinspektionen

Vad vi har åstadkommit

  • Levande och engagerande intranät åt flera kunder byggt i SharePoint

  • Inloggning med BankID för säker åtkomst till SharePoint

  • Integration mellan SharePoint och FormPipe W3D3.

  • Funktions som automatiskt skapar stora och komplexa dokument åt användaren.

  • Migrerat kunder från g-mail till Office 365

  • Funktion för digital signatur i Office 365

  • Beslutssystem för kredit och lemiter åt svensk bank.