Uppsala universitet går vidare med Dualite

Under förra året genomförde vi en Proof-of-Concept av Dualite tillsammans med Uppsala universitet. Dualite är vår applikation som integrerar Microsoft SharePoint med FormPipes diariesystem W3D3. Vi är mycket glada över att universitetet nu har valt att gå vidare med implementationen av Dualite!

Uppsala universitet kommer att använda produkten för att effektivisera och rationalisera sina arbetsrutiner. Fokus ligger på tre centrala processer inom universitetet; lagring av forskningsdata, där centrala dokument enkelt ska kunna diarieföras, beredning inför beslutsmöten och effektiviserad hantering av administrativa beslut.

Vi ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete!