Dualite förenklar för Blekinge Tekniska högskola

Blekinge Tekniska högskola handlägger och diarieför årligen flera hundra beslut. Med ett nytt system baserat på Dualite genereras beslutsdokumenten direkt från SharePoint i Office 365 där besluten verifieras, signeras digitalt och automatiskt diarieförs i Formpipe W3D3. Besluten blir tillgängliga för alla medarbetare via intranätet i Office 365 samt expedieras automatiskt till angivna intressenter. Blekinge Tekniska högskola har aktivt arbetat med kraven för systemet så att handläggare, beslutsfattare och registratorer får ett användarvänligt och effektivt arbetsverktyg.