Updates regarding SPFx and Aurelia

SPFx and some npm packages has been updated so if you have used my previous post http://www.dunite.se/2017/12/25/aurelia-spfx/ on Auerlia-SPFx make sure you read this. It is important to verify your version of Node and NPM. These version dependencies are related to SPFx and not to Aurelia it-self. npm –v 5.6.0 node -v v8.11.3 When you […]

Using WebPartContext in Aurelia webpart

When using Aurelia in SPFx you can use the dependency injection feature to store the current WebPartContext. aurelia.container.registerInstance(”WebPartContext”, this.context); I my render method I store looks like below. Notice the line with registerInstance, it stores the WebPartContext with a name. public render(): void { this.domElement.innerHTML = ’<div id=”${this.instanceId}” class=”${this.instanceId}” >Loading…</div>’; require([’aurelia-bootstrapper’],(au) => { au.bootstrap((aurelia: Aurelia) […]

Uppsala universitet går vidare med Dualite

Under förra året genomförde vi en Proof-of-Concept av Dualite tillsammans med Uppsala universitet. Dualite är vår applikation som integrerar Microsoft SharePoint med FormPipes diariesystem W3D3. Vi är mycket glada över att universitetet nu har valt att gå vidare med implementationen av Dualite! Uppsala universitet kommer att använda produkten för att effektivisera och rationalisera sina arbetsrutiner. […]

Visningsmallar i Office 365

Visningsmallar för sök i SharePoint Online är som bekant oerhört kraftfulla. Här följer en kort beskrivning av hur vi anpassade träfflistan för publicerade artiklar med en särskild innehållstyp åt en kund. Börja med att skapa en visningsmall genom att kopiera en befintlig sådan i SharePoint Designer. Öppna Sök-siten och navigera till Alla filer – _catalogs […]

Building Office 365/SharePoint applications with Aurelia

SharePoint has got some new and improved development scenarios. We at Dunite enjoy building our solutions with Aurelia, what we think is the best choice right now for modern, responsive and easy to use web applications. If you are new to Aurelia, head over to http://aurelia.io and get the latest and greatest information. This post focus […]

Dunite på konferens i Dublin – ESPC17

Förra veckan mellan 13 – 16 november hade vi på Dunite förmånen att närvara på European SharePoint Conference 2017 i Dublin. Det var minst sagt en intensiv och lärorik vecka, med en hel utbildningsdag på måndagen, följt av 3 fullspäckade konferensdagar med över 100 sessioner. Årets upplaga var den största ESP-konferensen hittills, med nästan 1700 […]

Create local nuget source

Sometimes there is no Nuget packages for the assemblies and other resources you use in your applications. Fortunately, it is very easy to create your own package and publish it locally. This post will briefly describe the steps how to get started. If you haven’t already downloaded Nuget-cli head over to https://www.nuget.org/downloads and download the […]